Handelsbetingelser

1. Anvendelse

Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”)

gælder for alle aftaler om Simple Llama’s, CVR-nummer:

38955810, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden

for webudvikling, digital markedsføring og relaterede tjenester til

erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens

tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om

Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden

(”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer

eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af

Aftalegrundlaget.

Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er

kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten

underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages

under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig

likvidation.

3. Serviceydelser

Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer

til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til

personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at

udføre serviceydelserne.

Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at

serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan

anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet

skriftligt.

4. Pris og betaling

Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende

prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens

ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er

eksklusive moms.

Kørsel. Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med

udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der

til enhver tid fastsættes af staten.

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser måned

forud, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser

rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har

Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned

fra forfaldstid og til betaling sker.

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for

serviceydelser senest 7 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav

om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente

efter pkt. 1 ret til at: (i) ophæve de serviceydelser, som forsinkelsen

vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er

leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre

andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato,

tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept

af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb,

er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden

meddeler kunden andet.

Ordrer. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden

skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for

hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Ydelsesnummer, (iii)

Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris, (v) Betalingsbetingelser, og (vi)

Leveringsdato.

Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse

eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest

7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af

ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på

serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en

ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre

eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de

uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden

skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid,

der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har

ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har

aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved

leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden

ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til

Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget

eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden,

kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen

af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og

oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser

senest 15 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden

er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er

berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til

Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af

forsinket levering.

Bliv ringet op
indenfor 24 timer

Udfyld formularen så ringer vi dig op indenfor 24 timer på hverdage.
Kontakt os lama

Om Simple Llama

Åbningstider

Mandag - fredag  09:00 - 16:00

Logo footer

Sociale medier

Information

Shopify partner badge